Hello world!

Chào mừng bạn đến với Hr Blogger Commutiy – Cộng đồng Blogger trong lĩnh vực Nhân sự. Đây là bài viết đầu tiên. Bạn có thể xóa, sửa và bắt đầu viết bài từ bài viết này.

Dưới đây là 1 số công cụ, website miễn phí dành cho giới nhân sự như:
- Công cụ tìm kiếm lời giản cho các vấn đề Nhân sự – Hr Search Tool
- Các khóa đào tạo online – Hr train hoặc Đào tạo nhân sự : dao tao nhan su .net
- Cộng đồng chia sẻ tài liệu Nhân sự – Hrshare: tailieunhansu .com
- Blog chia sẻ kinh nghiệm Nhân sự – Hrblog : blognhansu.net
Các công cụ này được xây dựng để phục vụ cộng đồng nên sẽ rất hữu ích với những ai hoạt động trong lĩnh vực nhân sự.

Và hướng dẫn sử dụng blog:
1. Vào khu vực quản trị blog – admin (để viết bài, thay đổi giao diện, cập nhật tính năng, theo dõi lượt thống kê …) : Click vào Login ở Slide bar bên trái. Tiếp theo vào Mysite ở góc trên cùng bên trái blog
2. Xem thống kê: Mysite / Dashboard
3. Viết bài : Mysite / Post
- Xem tất cả các bài viết: All Posts
- Viết bài mới: Add new
+ Viết tiêu đề: Enter title here
+ Upload ảnh, tài liệu: Add media
+ Xem trước bài viết: Preview (ở bên phải)
+ Chọn thư mục để đăng: Categories (ở bên phải bên dưới)
+ Viết tag: Tag (ở bên phải bên dưới)
+ Chọn ảnh đại diện cho bài viết: Featured Image (ở bên phải bên dưới)
+ Đăng bài: Publish (ở bên phải)
- Tạo và quản lý thư mục : Category

4. Quản lý tài liệu, ảnh trên blog: Mysite / Media
5. Tạo trang gốc (không phải bài viết): Mysite / Pages
6. Quản lý phản hồi – comment: Mysite / Comment

7. Quản lý giao diện blog (thay đổi, chỉnh sửa): Mysite / Appearance
- Thay đổi giao diện: Themes
+ Xem trước giao diện: live preview
+ Chọn và thay đổi: Activate
- Chỉnh sửa chung giao diện: Customize
+ Thay đổi tên site và giới thiệu site: Site Title / tagline
+ Thay đổi màu sắc: color
- Chỉnh sửa các slide bar (phần khung, chức năng hiện xung quanh bài viết – bên phải, bên trái, dưới): Widgets
– Chỉnh sửa menu ngang: Menu

8. Quản lý các tính năng của blog: My site / Plugins
9. Quản lý tài khoản (thay đổi mật khẩu, lời giới thiệu …): My site / user
10. Xuất, nhập, xóa blog: Mysite / Tool
11. Chỉnh sửa chế độ hiển thị và tính năng của blog: Mysite / Setting
+ Chế độ chung: General
+ Chế độ bài viết: Writting
+ Chế độ đọc: Reading
+ Các chế độ khác

Hẹn gặp lại bạn ở các bài viết tiếp theo!